Aplikator

 

Aplikator

Powrót do przeglądu                                                                                  

Aplikator Standard

Przyrząd do łatwej i czystej aplikacji bolusów u bydła. Aplikator pasuje do wszystkich bolusów z asortymentu Bolutech.


Aplikator dla cieląt i owiec

Przyrząd do łatwej i czystej aplikacji bolusów u bydła i owiec. Aplikator pasuje do produkowanych przez nas bolusów Ovitop oraz Calftop.  


Aplikator Easy

Przyrząd do łatwej i czystej aplikacji wszystkich bolusów z naszej oferty, poza Calftop.


Aplikator Kunststoff

Przyrząd do łatwej i czystej aplikacji bolusów u bydła. Aplikator pasuje do wszystkich bolusów z asortymentu Bolutech.

Kontakt: Biuro : + 48 76 720 83 66